Saku Kulmala nimitetty Pisla Oy:n toimitusjohtajaksi

Pisla Oy:n hallitus on kutsunut Saku Kulmalan Pislan uudeksi toimitusjohtajaksi ja samalla myös Pislan holdingyhtiö Volati Hem och Beslag Finland Ab:n (VHBF) toimitusjohtajaksi 1.5.2021 alkaen. Kulmala korvaa Pekka Kuivalaisen, joka on 16 menestyksekkään vuoden jälkeen pyytänyt eroa molempien yhtiöiden operatiivisesta toiminnasta. Kuivalainen jatkaa yhtiöiden hallituksessa.

”Olemme erittäin kiitollisia Pekka Kuivalaisen saavutuksista Pislan liityttyä osaksi konserniamme. Lyhytkestoinen mutta intensiivinen yhteistyö Kuivalaisen kanssa on ollut korkealuokkaista. VHBF:n ja Pislan tulokset ja markkina-asemat ovat selvä osoitus Kuivalaisen asiantuntemuksesta ja kyvykkyydestä”, kertoo Habo Holding Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Fredrick Sylva.

Saku Kulmala on toiminut yli 20 vuotta toimitusjohtajana ja muissa johtoasemissa Normark Suomi Oy:ssä ja Peltonen Ski Oy:ssä, joka kuuluu Rapala VMC Oyj:hin. Hänellä on myös pitkä kokemus vähittäiskaupan ja tuotemerkkiteollisuuden myynninjohdosta.

”Minulla on kunnia esitellä Saku Kulmala, uusi toimitusjohtajamme Suomessa. Kulmalalla on kattava kokemus johtotehtävistä, ja hän soveltuu erinomaisesti jatkamaan kasvustrategiamme kehittämistä Suomessa”, Fredrick Sylva kertoo.

”Olen seurannut Pislan tarinaa ja yhtiön menestyksekästä tapaa harjoittaa liiketoimintaa jo usean vuoden ajan. Minulle on suuri kunnia ja ilo ryhtyä toimitusjohtajaksi Pekka Kuivalaisen jalanjäljissä. Odotan innolla Pislan johtamista yhdessä lahjakkaiden kollegoideni kanssa yhtiön kasvupolulla”, Saku Kulmala sanoo.

 


 

Saku Kulmala utnämnd till verkställande direktör för Pisla Oy

Styrelsen för Pisla Oy har från den 1 maj 2021 kallat Saku Kulmala till ny verkställande direktör för Pisla och samtidigt till verkställande direktör för Pislas holdingbolag Volati Hem och Beslag Finland AB (VHBF). Kulmala ersätter Pekka Kuivalainen, som efter 16 framgångsrika år begärde avsked från båda bolagens operativa verksamhet. Kuivalainen fortsätter i bolagens styrelse.

”Ett stort tack till Pekka Kuivalainen för hans utmärkta arbete sedan Pisla fusionerades med vår koncern. Med Pekka Kuivalainen har vi haft ett kortvarigt men intensivt samarbete av hög klass. VHBF:s och Pislas resultat och marknadsposition är bevis på Kuivalainens sakkunskap och talang,” berättar Habo Holding Ab:s styrelseordförande och verkställande direktör Fredrick Sylva.

Saku Kulmala har i över 20 år verkat som verkställande direktör och innehaft övriga ledningspositioner i Normark Suomi Oy och Peltonen Ski Oy, som är en del av Rapala VMC Oyj. Han har även lång erfarenhet av att leda försäljningen inom detaljhandeln och produktmärkesindustrin.

”Jag har äran att presentera Saku Kulmala, vår nya verkställande direktör i Finland. Kulmala har gedigen erfarenhet av ledningspositioner, och han är en utmärkt person att fortsätta utveckla vår tillväxtstrategi i Finland”, berättar Fredrick Sylva.

”Jag har följt Pislas resa och bolagets framgångsrika affärsverksamhet redan flera år. Det är en stor glädje och ära att bli verkställande direktör i Pekka Kuivalainens fotspår. Jag väntar med iver på att leda Pisla på bolagets tillväxtstig tillsammans med mina talangfulla medarbetare”, säger Saku Kulmala.

 


 

Mr. Saku Kulmala appointed as Managing Director of Pisla Ltd

Pisla Ltd’s Board has invited Mr. Saku Kulmala as the new MD of Pisla Ltd and its holding company Volati Hem och Beslag Finland Ab (VHBF) as of May 1st, 2021. He succeeds Mr. Pekka Kuivalainen who, after sixteen successful years, has asked to step out of his position as MD of both Pisla and VHBF. Mr. Kuivalainen will continue as Board member.

“We are very grateful for the performance that Mr. Pekka Kuivalainen has achieved after our acquisition of Pisla. The short but intense co-operation with Mr. Kuivalainen has been of the highest professional level, and the results and market positions of VHBF and Pisla clearly attest to his competence”, says Mr. Fredrick Sylva, Chairman of the Board and CEO of Habo Holding Ab.

Mr. Saku Kulmala’s previous experience includes over 20 years as a Managing Director and in other top management positions in Normark Suomi Oy and Peltonen Ski Oy, which belongs to Rapala VMC Oyj. Mr. Kulmala has broad sales management history in retail and brand industry.

“I’m pleased to present Mr. Saku Kulmala as our new MD in Finland. Mr. Kulmala has extensive experience in top management and is well suited to continue developing our growth strategy in Finland”, Mr. Fredrick Sylva states.

“I have followed Pisla and noted their successful way of doing business over many years. I am therefore honoured and excited to take on the role as MD after Pekka Kuivalainen. I now look forward to leading the company together with all my talented colleagues on its journey of continued growth”, Mr. Saku Kulmala says.

 

 


 

Lisätietoja | Mera information | For further information, please contact:
Fredrick Sylva, Pisla Oy:n hallituksen puheenjohtaja, +46-70 558 4623, fredrick.sylva@habo.se
Pekka Kuivalainen, Pisla Oy:n toimitusjohtaja, +358-40 094 2367, pekka.kuivalainen@pisla.fi
Saku Kulmala, Pisla Oy:n toimitusjohtaja 1.5.2021 alkaen, +358-40 064 7829

 

Lisätietoja konsernista ja PislastaMera information om koncernen och om Pisla | For further information on the Group and Pisla Ltd:

www.pisla.fi

www.salixgroup.se

www.volati.se

 

 

Jaa juttu:

Lisää uutisia

Palosuojelurahaston vuoden 2023 Innovaatiopalkinnon ja 25 000 euron palkintoraha myönnettiin innovaation keksineille suomalaispoliiseille.

Pohjois-Espanjalainen Lacunza ja Pisla Oy ovat aloittaneet yhteistyön ja markkinoille tuodaan alkuun 5 erilaista kamiinamallia.

Asunnon väliovi voi olla surmanloukku. Tulipalo synnyttää asuntoon paineen, joka tekee välioven avaamisen mahdottomaksi. Pisla Paloturvan avulla oven saa auki.

Kaikki uutiset
0
Pisla-keräilykori